ZARZĄDZENIE Nr 34 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 4 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

SP. 0131.34.2020 ZARZĄDZENIE Nr 34 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 4 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Czytaj dalej

BohaterON

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „BohaterON”, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.  W tym roku ze względu na panująca sytuację związana z epidemią COVID -19 nie mogliśmy wykonać wielu Czytaj dalej