OPŁATA ZA OBIADY NA KWIECIEŃ 2018r. WYNOSI 52,20zł 18 dni x 2,90 = 52,20zł (3.04. i 30.04. 2018r. – dni wolne)

Wszyscy ci, którzy wpłacili kwotę 58,00zł będą mieli odpis na koniec marca 2018r.

Opłaty za posiłki wpłaca się w okresach miesięcznych na rachunek bankowy szkoły nr:  64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką   w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry  w terminie do dnia 30.03.2018r. (w tym dniu wpłata musi być na naszym koncie)

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.