(UWAGA AKTUALIZACJA!) OPŁATA ZA OBIADY NA CZERWIEC 2018r. WYNOSI 34,80 zł (12 dni x 2,90)

OPŁATA ZA OBIADY NA CZERWIEC 2018r. WYNOSI 34,80 12 dni x 2,90 = 34,80 zł

Żywienie od 04 do 20.06.2018r.

08.06.2018r. w dniu Patrona obiadów nie będzie

Ci, którzy wpłacili wyższą kwotę otrzymają zwrot na konto pod koniec czerwca 2018r.

Opłaty za posiłki wpłaca się w okresach miesięcznych na rachunek bankowy szkoły nr:  64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką   w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry  w terminie do dnia 30.05.2018r. (w tym dniu wpłata musi być na naszym koncie)

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

JEST TO OSTATNIA WPŁATA