OPŁATA ZA OBIADY

ZA STYCZEŃ 2019 r. –   52,20 zł W TERMINIE DO 15. 01.2019 r.

ZA LUTY 2019 r. – 40,60 zł W TERMINIE DO 31.01.2019 r.

Opłaty za posiłki wpłaca się w okresach miesięcznych na rachunek bankowy szkoły nr:  64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.