List Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji do rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci i młodzieży,  zwracamy się  do Państwa  z prośbą o pomoc w przeciwstawianiu się zjawisku używania substancji psychoaktywnych.

Od sierpnia  br. zaczęły w  Polsce obowiązywać  nowe przepisy  ustawy z dnia 20  lipca  2018 r.  o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Państwowe j Inspekcji Sanitarnej. Produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie „dopalaczami”, zagrożone jest poważnymi konsekwencjami prawnymi, co ułatwia naszą pracę im.in. zmniejsza dostępność nowych narkotyków.

Nastąpił spadek liczby przypadków zatruć nowymi narkotykami, jednak w 2018 roku, szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia powodowały opioidy i kannabinoidy syntetyczne, używane także drogą wziewną za pomocą e-papierosów i donosowych atomizerów.

Naszym celem jest surowe karanie wszystkich, którzy czerpią zyski z produkcji i handlu tymi śmiertelnie groźnymi substancjami. Jednak najskuteczniejszą metodą uzyskania poprawy jest radykalne ograniczanie popytu, czyli zmniejszanie zainteresowania używaniem nowych narkotyków przez młodzież, m.in. poprzez wpływanie na jej zachowania i trwałe „odejścia od brania”.

W procesie wychowywania, w oparciu o zaufanie, jakie młodzi ludzie mają do rodziców, przy wsparciu instytucji publicznyc h i organizacji pozarządowych, ważne jest uświadomienie destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na osiąganie przez młodego człowieka ważnych celów życiowych, takich jak zdobyc ie wymarzonego zawodu, nawiązanie bliskich relacji i założenie szczęśliwej rodziny. Tym  samym uczeń zagrożony uzależnieniem powinien móc liczyć na pomoc ze strony kolegów, rodziców i nauczycieli.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Policji są do Państwa dyspozycji.

 

Główny Inspektor Sanitarnys

dr hab. Jarosław Pinkas

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

wersja PDF