Ferie w szkole 28.01.2019 r. – 31.01.2019 r.

Lp. Data i godziny zajęć Rodzaj zajęć
1.

28.01.2019 r.

10.00 – 13.00

Zajęcia kulinarne

Prowadzące: P. B. Kwapisz, P. D. Kasperska

2.

 

29.01.2019 r.

8.00 – zbiórka w szkole (uczniowie z Obory wsiadają na przystanku w Oborze)

ok.12.15 – przyjazd do Szklar Górnych

Wyjazd na kręgielnię i na lodowisko

Opiekunowie: P. D. Łapińska, P. A. Dragan

 

3.

30.01.2019 r.

9.00 – zbiórka w szkole (uczniowie z Obory wsiadają na przystanku w Oborze)

ok.13.00 – przyjazd do Szklar Górnych

Wyjazd do kina Helios w Lubinie

Opiekunowie: P. D. Więczkowska, P. J. Bulik

4.

31.01.2019 r.

Zajęcia plastyczne – „Kreatywna zima”

Prowadząca: P. J. Bulik