SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO KONKURSU ANTYUZALEŻNIENIOWEGO „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

 

W dniu 23 stycznia 2019 roku po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych odbył się Gminny Konkurs Antyuzależnieniowy dla klas IV-VIII „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”. Zgodnie z wcześniej opracowanym regulaminem w konkursie wzięły udział trzyosobowe  drużyny uczniów ze szkół podstawowych Gminy Lubin, którym towarzyszyli nauczyciele – opiekunowie zaangażowani w przygotowanie swoich podopiecznych do zmagań konkursowych.

Dwóch uczniów  z każdej szkoły brało udział w konkursie wiedzy. Mieli oni do rozwiązania różne zadania i łamigłówki z zakresu wiedzy o uzależnieniach. W trakcie, gdy zespoły wykazywały się wiadomościami trzecia osoba z każdej drużyny wykonywała samodzielnie plakat na temat uzależnień.

Uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Anna Skorupa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie, P. Zofia Marcinkiewicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty, pielęgniarki: p. Urszula Kosacz i p. Krystyna Baran.

Wręczając nagrody rzeczowe i dyplomy podkreślano, że drużyny były świetnie przygotowane, dysponowały szeroką wiedzą odnośnie zagrożeń wynikających z uzależnień i prezentowały bardzo wyrównany poziom.

Środki finansowe na organizację konkursu oraz na nagrody dla wszystkich uczestników przeznaczył Wójt Gminy Lubin.

Słodki poczęstunek przygotowały niezawodne mamy uczniów naszej szkoły.

             

Konkurs był profesjonalnie przygotowany i przebiegł bardzo sprawnie. Nad całością czuwały  organizatorki  i pomysłodawczynie konkursu p. Anna Bojakowska i p. Barbara Kwapisz.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce

II miejsce:  Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Niemstowie

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach

IV miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych

V miejsce: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim