OPŁATA ZA OBIADY ZA KWIECIEŃ 2019 r. – 37,70 zł

 

OPŁATA ZA OBIADY ZA KWIECIEŃ 2019r. – 37,70 zł (13 dni tj. od 01.04.2019r. do12.04.2019r. i od 24.04.2019r. do 26.04.2019r.) W TERMINIE DO 31 MARCA 2019r.

Opłaty za posiłki wpłaca się w okresach miesięcznych na rachunek bankowy szkoły nr:  64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.