OBIADY

Za marzec 2021r. proszę wpłacić do   dnia 26.02.2021r.  kwotę 75,90 ZŁ ( 23 DNI X 3,30zł) na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.