Tydzień Walki z Depresją

Tydzień Walki z Depresją – zachęcamy do zapisów na bezpłatne konsultacje i wykłady. Akcja pod patronatem honorowym Wójta Gminy Lubin.

Według instytucji badawczych 1,5 mln Polaków choruje na depresję. Wszystko wskazuje na to, że epidemia COVID-19 nasili skalę tego zjawiska.  W celu przeciwdziałania i zapobiegania chorobie, wójt Gminy Lubin wraz  z innymi samorządowcami Zagłębia Miedziowego patronuje  organizacji II Tygodnia Walki z Depresją, wspieranej przez KGHM Polska Miedź S.A.

Jak rozpoznać depresję u siebie lub swoich bliskich? Gdzie sięgnąć po pomoc? Celem Tygodnia Walki z Depresją jest popularyzacja wiedzy na temat depresji i problemów zdrowia psychicznego, a także ułatwienie dostępu do pomocy specjalistów. Uczucie lęku lub stresu zwiększa ryzyko doświadczenia epizodu depresji. Warto szukać pomocy.

Wystarczy zapisać się na stronie KGHM, gdzie dostępne są wszystkie szczegóły. Po rejestracji  otrzyma się dodatkowe materiały oraz przypomnienia o poszczególnych wykładach, spotkaniach oraz rozmowach w trakcie Tygodnia Walki z Depresją. Rozpoczyna się on 22 lutego i potrwa do niedzieli 28 lutego.

Codziennie możliwe będą bezpłatne konsultacje specjalistyczne,  wykłady i rozmowy ze specjalistami zdrowia psychicznego, z przedstawicielami samorządów i jednostek publicznych, z osobami dzielącymi się swoim własnym doświadczeniem w obszarze utraty zdrowia emocjonalnego. Będzie można w nich uczestniczyć on-line.

Zainteresowane osoby będą mogły również skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami, które stacjonarnie będą odbywać się w Lubinie i Głogowie.

Dodatkowo mieszkańcy mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie i wypowiedzieć się na temat depresji. Tym samym każdy głos pomoże przygotować raport, który zostanie opublikowany po zakończeniu wydarzenia, przyczyni się on do dostosowania narzędzi pomocy osobom cierpiącym na depresje oraz im bliskich.

PRELEGENCI

Piotr ZNAMIROWSKIlekarz specjalista z zakresu psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta, internista.

33 lata pracy z pacjentami okiem psychoterapeuty, internisty i psychiatry.

Absolwent studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu.  Lekarz ze specjalistą z zakresu psychiatrii  oraz chorób wewnętrznych. Wykształcenie z zakresu psychoterapii zdobył podczas 4 letnich studiów podyplomowych w katedrze psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Jerzego Aleksandrowicza. Staż do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Mariola KOŚMIDER – menadżer ochrony zdrowia, samorządowiec, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie sp. z o.o., autorka Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lubina oraz analizy uwarunkowań utworzenia ośrodka wysokospecjalistycznej opieki psychiatrycznej w Lubinie. Entuzjastka i propagatorka nowego modelu w psychiatrii – skoordynowanej środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Autorka wielu programów zdrowotnych i profilaktycznych, kampanii społecznych i edukacyjnych.

Marcin KRZYŻANOWSKI – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Radny Województwa Dolnośląskiego (2018- ), Radny Rady Miejskiej Wrocławia (2014-2018), Doradca Wojewody Dolnośląskiego, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Biurze Prezydenta oraz w Wydziale Edukacji. Związany z sektorem organizacji samorządowych. Głosami wrocławskich NGO wybrany do Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego.

Posiada doświadczenie w obszarze funduszy europejskich. Przygotowywał i realizował projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Był członkiem Komitetu Monitorującego RPO Dolny Śląsk. Pracował w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, z ramienia której był mediatorem w konfliktach pracowniczych.

Żonaty, tata Ignacego. Amator pieszych wycieczek oraz górskich szlaków turystycznych. Miłośnik podróżowania i odkrywania nowych zakątków świata.

Anna MIGALSKA – Dyrektor Centrum Formacji Rodziny w Lubinie, psychoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP. W trakcie studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne. Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w warsztatach, konferencjach, sesjach  oraz rekolekcjach.

Prowadzi spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości.

Od ponad 10lat towarzyszy osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat. Praktykę nabywała także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

Ks. dr Rafał PABICHduszpasterz, psycholog, psychoterapeuta

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Pracuje indywidualnie i grupowo w nurcie integracyjnym – w swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych. Jest stałym współpracownikiem Centrum Pomocy Pedagogiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Edyta RZĄSA – terapeuta, trener, pedagog

Magister pedagogiki, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzi psychoterapię dorosłych i par w nurcie poznawczo – behawioralnym i systemowym. Umiejętności w zakresie treningu psychologicznego zdobyła w szkole trenerów IES oraz Szkole Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2014 r wspiera, indywidualnie i grupowo, dorosłych m.in. w kryzysach życiowych (zawodowych, wychowawczych, relacji). Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zaburzeń regulacji emocji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresji oraz  terapii par

Anna ŚLĘCZEK – pedagog, psycholog, psychoterapeuta

Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie gdzie ukończyłam Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Obecnie jako psychoterapeuta kształcę się w akredytowanej szkole Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Moją największą pasją zawodową jest towarzyszenie ludziom młodym na ich drodze rozwoju. Pracuję głównie z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi. Prowadzę poradnictwo dla rodziców przeżywających trudności w kontaktach z dorastającymi dziećmi. Swoją pracę regularnie superwizuję.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w fundacjach pomagających ludziom młodym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szkołach, młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Pracowałam również na   oddziale psychiatrii młodzieżowej w szpitalu w Zaborze. Prowadziłam warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, psychoedukację dla rodziców. Przez 3 lata byłam kierownikiem świetlicy środowiskowej działającej na wrocławskim Nadodrzu. Organizowałam kolonie i wyjazdy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w trakcie których realizowany był autorski program rozwoju osobowego.

Jarosław GRĘBOWSKI – specjalista psychoterapii uzależnień

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym.

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym. W 2000 roku współtworzył cykliczne wydarzenie o charakterze profilaktycznym, kierowane do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – „Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości”. Zawodowo związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, gdzie pracuje na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień, współpracuje z Fundacją RADUGA w Legnicy.

Anna MAZURKIEWICZ – pedagog, socjoterapeutka, mediator sadowy, profilaktyk ds. uzależnień

Autor i realizator projektów profilaktycznych w tym koordynator pracy „Streetworkerów – podwórkowych pedagogów” na terenie Gminy Miejskiej Głogów, pomysłodawca i realizator socjoterapeutycznych obozów wakacyjnych pt. „Wakacyjna Strefa Talentów”, twórca programu „Asystenta dziecka niepełnosprawnego” którego celem jest wsparcie rodziny i wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych w życiu społecznym. Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie.

Od 10 lat związana z Głogowskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”, którego jest sekretarzem i koordynatorem prac na rzecz wzmacniania rodzin, działań profilaktycznych i poradnictwa specjalistycznego. Żona i mama Filipa i Olafa.