Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

znaczek informacyjny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 14 września 2020 roku dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

04.01.2021r. (poniedziałek)
05.01.2021r. (wtorek)
25.05.2021r. (wtorek) – egzamin klasy ósmej
26.05.2021r. (środa) – egzamin klasy ósmej
27.05.2021r. (czwartek) – egzamin klasy ósmej
04.06.2021r. (piątek)

W ustalonych dniach wolnych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu w godzinach od 7.00 do 15.00