Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Mozaika edukacyjna”

  • Trening Mistrzów Języka Angielskiego
  • Trening Młodego Naukowca
  • Trening TIK
  • Trening Kreatywności, Innowacyjności i Pracy Zespołowej
  • Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe
  • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
  • Zajęcia wyrównawcze z TIK