Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 • 10 września 2020r. – zebrania klasowe:
  • godz. 17.00 klasy: IV-VII
  • godz. 18.00 – klasy I-III oraz VIII, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny
 • 8 października 2020r. – konsultacje on-line od godz. 17.00 do godz. 19.00
 • 19 listopada 2020r. – zebrania klasowe on-line godz. godz.17.00
 • 10 grudnia 2020r.  – konsultacje on-line od godz. 17.00 do godz. 19.00
 • 4 lutego 2021r. – zebrania klasowe on-line godz. godz.17.00
 • 11 marca 2021 r. – konsultacje on-line od godz. 17.00 do godz. 19.00
 • 8 kwietnia 2021r. – zebrania klasowe:
  • godz. 17.00 klasy: IV-VII
  • godz. 18.00 – klasy I-III oraz VIII, oddziały    przedszkolne i punkt przedszkolny
 • 20 maja 2021r. – konsultacje od godz. 17.00 do 19.00