PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2019/2020

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2019/2020

Plan został opracowany w oparciu o:

  1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020
  2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w  Szklarach Górnych
  3. Wnioski z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

Zadania Odpowiedzialni Termin
WRZESIEŃ
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Uczczenie rocznicy wybuchu II wojny światowej. dyrektor szkoły, p. D. Więczkowska 2.09.2019r
Akcja ,,Przerwany marsz” Agata Szymańska 2.09.2019r.
Wybór samorządu klasowego, przydział obowiązków w klasie. wychowawcy klas do 12.09.2019r.
Zebranie z rodzicami:

●       Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły (WSO, prawa i obowiązki ucznia oraz rodziców)  i PSO.

●       Pedagogizacja rodziców:

          –  Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i do domu.
– Uczeń klasy I w nowej sytuacji szkolnej.

          – Funkcjonowanie dziecka przedszkolnego w grupie rówieśniczej.

          – Strój galowy uczniów podczas uroczystości szkolnych.

Wychowawcy klas 12.09.2019r.
 

Poznanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej dzieci.

 

 

wszyscy wychowawcy łącznie z OP i PP

wrzesień
Inauguracja ogólnopolskiego programu „Sprawny Dolnoślązaczek” dla klasy I D. Więczkowska, A. Zielińska wrzesień
 

Realizacja Projektu Patriotycznego „ Każdy uczeń i przedszkolak to Mały Polak.

 

 

D. Kasperska
B. Kwapisz

wrzesień- listopad
Promowanie akcji edukacyjnej – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy B. Kwapisz

P. Zacharczyk-Paryła

 

13.09.2019 r.
Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy

 

 

B.Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

A.   Kuc

16.09.2019 r.
Inauguracja gminnego programu „Akademia Żaczek”. B.Kwapisz

G. Smolarz

16.09.2019 r.
Wybór do samorządu szkolnego i na jego opiekuna. Przydział obowiązków.  

B. Kwapisz

18.09.2019 r.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  

U. Skobel

G. Smolarz

20.09.2019 r.
Dzień Spadającego Liścia -wycieczka do lasu, wystawa darów jesieni, jesienne dekoracje klas, kąciki przyrodnicze

 

 

U. Skobel

G. Smolarz

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

 

23.09.2019r.
Powiatowo-Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców do lat 15 A.   Zielińska wrzesień lub październik
Dzień Głośnego Czytania

●       Rozwijanie uzdolnień – Konkurs pięknego czytania dla klas IV-VIII

●       Spotkanie czytelnicze dla dzieci OP i PP klasy I-III

 

B. Kwapisz
P. Zacharczyk – Paryła
A.Kuc

27.09.2019 r.
Udział w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie świata” J. Bulik wrzesień
Limesowy konkurs Matematyczny (osobny grafik) T. Haber osobny grafik
Nadodrzański Konkurs Matematyczny) (osobny grafik)

 

 

T. Haber osobny grafik
Konkurs na “Eko – zabawkę” dla klas I-VIII J, Bulik wrzesień
Narodowe Czytanie nowel polskich A. Kuc, A. Szymańska 6.09.2019 r.
Apele szkolne – podsumowanie wydarzeń szkolnych, świętowanie ważnych wydarzeń, rocznic dyrektor szkoły, SU wrzesień – czerwiec

 

PAŹDZIERNIK
Zadania Odpowiedzialni Termin
Kultywowanie szkolnej tradycji – Pasowanie na przedszkolaka U. Skobel październik
„Napisz kartkę Bohaterom” D.Kasperska

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

A.Kuc

 

październik
Kultywowanie pamięci o swoich przodkach: porządkowanie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy

 

Wychowawcy październik
Mały Miś w świecie wielkiej literatury U. Skobel

G. Smolarz

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

 

październik
„  Być dobrym jak chleb ” – symbol polskiej gościnności. B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

 

 

16.10.2019 r.
„Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – Tydzień Promocji Zdrowia

 

U. Skobel

B. Kwapisz

D.Kasperska

 

październik
Projekt czytelniczy dla klasy IIa ” Z książką przez rok szkolny”

 

 A . Bojakowska październik- maj
Pożeracz książek – akcja czytelnicza A.   Kuc październik – czerwiec
Pasowanie na ucznia klas I

 

J. Bulik październik
zDolny Ślązak – j.angielski, j. polski, matematyka

 

A. Dragan, A. Szymańska, T. Haber październik
Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

 

K. Mucha październik
Gminny Turniej Kręglarski dla dzieci ze szkół podstawowych

 

A.   Zielińska październik

(szkolny kalendarz imprez sportowych)

 

 

LISTOPAD

 

Zadania Odpowiedzialni Termin
Gminne obchody Narodowego

Święta Niepodległości

OK. Lubin, Gmina Lubin listopad
Dzień Postaci z Bajek A.   Kuc, B. Kwapisz 05.11.2019 r.
 „Każdy przedszkolak –Każdy Uczeń- Mały Patriota – Wielki Człowiek” – Dzień Prawa Dziecka – Praw Człowieka.

 

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

B.Sobol

D. Kasperska

20.11.2019 r.
Obchody Dnia Pluszowego Misia U. Skobel

G. Smolarz

A.   Kuc

25.11.2019 r.
Dzień Postaci z Bajek A.   Kuc listopad
 Piękna nasza Polska cała- kąciki o tematyce o folkloru, regionu, patriotyzmie Wychowawcy OP i PP

Wychowawcy kl. I-III

listopad
„ Mały Patriota ” – uroczysty apel D. Kasperska

B. Kwapisz

U. Skobel

 

listopad
Projekt Edukacyjny “Talerz pełen zdrowia” kl V-VIII J. Bulik listopad
Gminny Turniej Piłki Koszowej Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców A.   Zielińska listopad

(szkolny kalendarz imprez sportowych)

 

GRUDZIEŃ
Zadania Odpowiedzialni Termin
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych „Inny nie znaczy gorszy”.

 

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

B. Sobol

03.12.2019r.
Spotkania z górnikiem OP – PP i klasy I-III  

wychowawcy

04.12.2019r.
Klasowe mikołajki – kultywowanie szkolnej tradycji Wychowawcy klas 06.12. 2019r.
Udział w ogólnopolskim projekcie „ Szlachetna Paczka”

 

B. Kwapisz

B. Sobol

 

grudzień
,,Aniołowo” konkurs plastyczny i impreza czytelnicza A.   Kuc grudzień
Dzień Wolontariusza B. Kwapisz

B. Sobol

 

5.12.2019r.
Kartka bożonarodzeniowa w języku niemieckim  K. Mucha grudzień
Wigilia szkolna Rada rodziców 20.12.2019r.

 

STYCZEŃ
Zadania Odpowiedzialni Termin
Uroczystość środowiskowa z okazji  Dnia Babci i Dziadka – OP i PP U. Skobel

G. Smolarz

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

 

21.01.2020r.
Realizacja Międzynarodowego Projektu „ Piękna Nasza Polska Cała” – zabawy ludowe

 

U. Skobel

G. Smolarz

D. Kasperska

 

styczeń
Konkurs recytatorski

 

A.Szymańska, A. Kuc styczeń
Powiatowo-Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej do lat 13 A.   Zielińska styczeń

 

 

LUTY
Zadania Odpowiedzialni Termin
Bal karnawałowy dla dzieci OP , PP Wychowawcy OP i PP 07.02.2020r.
Projekcja filmowa „ W starym kinie” B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

D. Kasperska

 

luty
Turniej szachowy dla klas I-III A.   Bojakowska luty 2020r.
Gminny Konkurs Matematyczny dla klas III D. Więczkowska, D. Kasperska luty 2020r.

 

 

MARZEC
Zadania Odpowiedzialni Termin
Klasowe i grupowe obchody „Dnia Kobiet” Wychowawcy klas 06.03.2020 r.
Obchody „Dnia Wiosny” – kultywowanie tradycji staropolskich G.Smolarz

U.Skobel

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

20.03.2020 r.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur T. Haber  3 czwartek marca (19 marca 2020r.)

 

“Tworzę więc jestem” – projekt edukacyjny z elementami arteterapii dla klas I-III J. Bulik marzec
Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej klasy I-III A.Dragan,

A. Waszewska

marzec
Gminny Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców A.   Zielińska marzec (szkolny kalendarz imprez sportowych)

 

 

KWIECIEŃ
Zadania Odpowiedzialni Termin
„ Chodź pomaluj mój świat” – plener malarski D. Kasperska

B. Kwapisz

 

kwiecień
Ważne  dla Polski święta majowe – kształtowanie postawy patriotyzmu:

●       Okolicznościowe gazetki w klasach

●       Biało-czerwone Drzewo Dobra

G.Smolarz

U. Skobel

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

D. Kasperska

 

Kwiecień
Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich- Narodowe Czytanie Legend i Baśni Polskich B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

D. Kasperska

A.   Kuc

 

24.04.2020r.
Konkurs recytatorski dla klas I-III “Wiosna w poezji”

 

D. Kasperska, A. Bojakowska Kwiecień 2020
Gminny Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców A.   Zielińska kwiecień

(szkolny kalendarz imprez sportowych)

 

 

 

MAJ
Zadania Odpowiedzialni Termin
„Sławni Polacy” – obchody z okazji 100 urodzin Św. Jana Pawła II oraz Roku Moniuszkowskiego.

 

U. Skobel

G. Smolarz

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

maj
Dni europejskie – konkurs międzyszkolny K. Mucha maj
Uroczyste obchody Dnia Matki i Ojca – uroczystość środowiskowa B. Kwapisz

D. Kasperska

A.   Kuc

maj
Konkurs pięknego czytania dla klas II-III D. Kasperska, A. Bojakowska maj
Gminny Turniej Piłki Ręcznej chłopców A.   Zielińska maj

(szkolny kalendarz imprez sportowych)

 

 

 

CZERWIEC
Zadania Odpowiedzialni Termin
Tydzień dla  bezpieczeństwa – projekt szkolny D. Kasperska

B.   Kwapisz

czerwiec
“Mam talent” – prezentacja talentów J. Bulik czerwiec
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce

Mistrzostwa szkół Podstawowych w biegach przełajowych

A.   Zielińska czerwiec (szkolny kalendarz imprez sportowych)
Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2019/2020

 

U. Skobel

G. Smolarz

B. Kwapisz

P. Zacharczyk – Paryła

 

24.06.2020r.

 

 

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 A. Szymańska

 

26.06.2020r.