Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego
  • Terapia logopedyczna
  • Zajęcia rewalidacyjne
  • Porady i konsultacje