Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 22 maja 2020 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia 22 maja 2020 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 załącznik nr 1 – procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa Czytaj dalej