OBIADY

jadłospis, talerz i sztućce

Opłatę za miesiąc maj 2024r. należy uiścić najpóźniej do dnia 30.04.2024r.

  • Klasy I-VIII – 93,60 zł (18dni x 5,20 zł)
  • OP 5,6-latki – 70,20 zł (18 dni x 3,90 zł)
  • Dzieci korzystającego z wydłużonego pobytu w Punkcie Przedszkolnym – 144 zł (18 dni x 8 zł)

na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

Przypominamy, że płatność za obiady obejmuje cały miesiąc z góry!!!