Majowe Święta

Jak co roku w naszej szkole w uroczysty sposób zaakcentowaliśmy obchodzenie świąt narodowych, które uczą młodych ludzi poszanowania dla tradycji. Dlatego, aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie Samorządu Uczniowskiego i klas I i III przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego w obecności Pocztu Sztandarowego zatopiliśmy się więc w historii. Oprócz przypomnienia genezy i historii zbliżających się świąt oraz refleksji nad naszą krwawą i smutną przeszłością, nie zabrakło przypomnienia chwil wyniosłych i radości, którą najlepiej wyraziła śpiewana pieśń patriotyczna i przepiękny taniec w wykonaniu uczennic klas VI- VII.

W ten sposób, jak co roku, uczczono w naszej szkole majowe święta narodowe.