Tydzień Promocji Zdrowia

W dniach od 6 do 10 maja w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Promocji Zdrowia. Celem zajęć było propagowanie zdrowego, aktywnego i odpowiedzialnego stylu życia, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności przyrządzania zdrowych posiłków. Mamy nadzieję, że powyższe działania przyczynią się do coraz bardziej świadomych wyborów naszych uczniów oraz do mądrego i odpowiedzialnego życia.