Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli uruchomił projekt pt. „Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021— 2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, a także wzmocnienie umiejętności praktycznych, zdolności analitycznych oraz kompetencji miękkich uczniów.

W konkursie mogą brać udział wszyscy absolwenci klas 6 publicznych szkół podstawowych, z terenu Województwa Dolnośląskiego. Każdy stypendysta otrzyma łącznie stypendium w wysokości 10 000 zł oraz wsparcie merytoryczne realizowane przez Partnerów projektu Politechnikę Wrocławską (zajęcia on-line, warsztaty w ośrodkach Politechniki) oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW (indywidualne wsparcie tutora w zakresie rozwoju psychospołecznego).

Projekt realizowany będzie przez 5 lat (w każdym roku wybieranych jest 300 stypendystów).

Termin składania wniosków zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Regulamin Programu wraz ze wszystkimi załącznikami, m.in. wzorem wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej, wzorem umowy stypendialnej, dostępny jest pod adresem

lub

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdodn.dolnyslask.pl%2Fprojekty %2Fprojekt-stypendialny%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1xjekYd5qpsfstFHR_mWSV8Gksl-QfRjMIVzopd_MMPsvnpayDlJ2xTbc_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw&h=AT0DGK2mbyDQ9rbTytqRmMdClrqFYWhc8mu7YKZv0nIjm63kSYW5mq_28-GVTnpIe1Vm8Dpo2tCeVoKovWcI7wVrAlL23EYg9yeNYde-Ea7A7MosD1BHkRhdpeg2YN3DQMXt&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT39tYNAZNBXmLe8XhjKf98Yn4k39llVE0glGTKdBCTHdi-4OsvcTu_vJuEcGhn0D5Pb12d7yWlZduGOMimviOx3AfFVw9cg3VhJNRKE_GG7c5HIfUwaMN8D0klopORKAmiXsbntlCsJ_zEy7HcwcsPYr_iewJ_3gsA5nsO8La1Hpk5JJhNkzzlnRI7n0UoYxOXS-VVeG0J4wJRjV12D_EVYYfQThhLc5kG4