REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz Oddziałów i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Proszę zapoznać się z terminami rekrutacji zawartymi w poniższym zarządzeniu:

Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 14.01.2019 r . w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnych 2019/2020.

I REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

Od 12 lutego 2019r. do 18 lutego 2019r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 22 lutego 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 27 lutego 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 4 marca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego 3-4 latki
 2. Klauzula informacyjna
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 5 latki
 4. Klauzula informacyjna
 5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 6 latki
 6. Klauzula informacyjna
 7. Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 8. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego
 9. Rezygnacja z przyjęcia do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego
 10. Oświadczenie w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną
 11. Oświadczenie woli
 12. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym/zatrudnieniu/prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 13. Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

II POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 6 maja do 7 czerwca 2019r.należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 12 czerwca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 17 czerwca 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 21 czerwca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

III REKRUTACJA DO KLASY I

Do 18 lutego 2019r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 22 lutego 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 27 lutego 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 4 marca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

IV POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Od 6 maja do 23 sierpnia 2019r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 27 sierpnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 29 sierpnia 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 30 sierpnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioletniej szkoły podstawowej
 2. Klauzula informacyjna