OPŁATA ZA OBIADY ZA MAJ 2019r. – 58,00 zł. PROSZĘ WPŁACAĆ DO 05.05.2019r.

PROSIMY WPŁACAĆ DO 05.05.2019r.

Opłaty za posiłki wpłaca się w okresach miesięcznych na rachunek bankowy szkoły nr:  64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział  w Lubinie, za cały miesiąc z góry

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

INFORMUJĘ, ŻE ZA OKRES STRAJKU TZN. OD DNIA 08.04.2019r. BĘDĄ ODPISY.