ZAWIESZENIE STRAJKU

Szanowni Rodzice,

informuję, że od 27 kwietnia 2019r. decyzją Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego strajk nauczycieli został zawieszony.

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 20/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych z dnia  20 września 2018r. dni: 29.04.2019r., 30.04.2019r. i 02.05. 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W tych dniach sprawowana jest opieka nad uczniami w godzinach 7.00 – 15.00.

W związku z powyższym zajęcia lekcyjne zgodnie z planem rozpoczną się od 6 maja 2019r.

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły