OPŁATA ZA OBIADY ZA CZERWIEC 2019r. – 29,00zł

OPŁATA ZA OBIADY  ZA CZERWIEC  2019r. –  29,00zł  (ŻYWIENIE W DNIACH OD 03 DO 14.06.2019r. – 10 dni). PROSZĘ WPŁACAĆ DO DNIA 31.05.2019r.

Opłaty za posiłki wpłaca się w okresach miesięcznych na rachunek bankowy szkoły nr:  64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką   w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

INFORMUJEMY, ŻE TO OSTATNIA WPŁATA W TYM ROKU SZKOLNYM.