UBEZPIECZENIE NNW

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym poniżej znajdą Państwo link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko: www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

Korzyści:

  • Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców,
  • Wszelkie niezbędne dokumenty są wysyłane na wskazany adres e-mail,
  • Ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywała przez 12 miesięcy,
  • Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.

Jest to tylko propozycja, gdyż ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym i każdy z Państwa może wybrać ubezpieczyciela.

Informuję jednocześnie, że rada rodziców nie będzie już od roku szkolnego 2019/2020 podejmowała decyzji w sprawie ubezpieczenia NNW uczniów.

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły