Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

W 27 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA organizowanej pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.  Akcja miała na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Nasi uczniowie zresztą jak zawsze spisali się na medal.