OBIADY – LISTOPAD

Opłatę za obiady w listopadzie 2019, w kwocie 55,10 zł (19 dni x 2,90 zł) prosimy wpłacić do do dnia 30.10.2019r na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002,

albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry. Prosimy w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystał  z obiadów.