KAŻDY UCZEŃ I PRZEDSZKOLAK TO MAŁY POLAK

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Trzeba je budować poprzez działalność dydaktyczno – wychowawczą. W naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny „KAŻDY UCZEŃ I PRZEDSZKOLAK TO MAŁY POLAK” . Jego celem było propagowanie wartości patriotycznych, budowanie szacunku do symboli narodowych. W ramach projektu dzieci grup przedszkolnych i uczniowie klas I-VIII rozwijali swoje uzdolnienia plastyczne – przygotowując kotyliony, prace, kartki w ramach ogólnopolskiej  kampanii o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego – kartka „ Bohaterom”. Zorganizowane były kąciki patriotyczne, folkowe. Odśpiewany został Hymn Polski oraz śpiewane były pieśni patriotyczne. Ponad to czytane były polskie legendy oraz wiersze Marii Konopnickiej. Uczniowie pisali prace literackie na temat : „ Co dla mnie oznacza być patriotą?”. Wzbogacając swoją wiedzę o ważne wydarzenia z historii Polski na zakończenie  uczestniczyli w uroczystym apelu „ Mały Patriota” , gdzie oprócz tańców ludowych oglądnęli inscenizację z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.