OBIADY – STYCZEŃ i LUTY 2020

  • za STYCZEŃ 2020 r. prosimy wpłacić do dnia 15.01.2020  kwotę 55,10 zł (19 dni x 2,90 zł)
  • za LUTY 2020 r. prosimy wpłacić do dnia 31.01.2020 kwotę 29,00 zł (10 dni x 2,90 zł)

na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.