EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Uczniowie klasy III uczestniczą w programie wspieranym przez FUNDACJĘ KGHM POLSKA MIEDŹ „Edukacja przez szachy w szkole”. Celem programu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości jak odpowiedzialność i koncentracja. Szachy uczą nie tylko samodzielności myślenia, ale mają również ogromny wpływ na psychikę i kształtowanie osobowości dziecka. Rozwijają u uczniów opanowanie, cierpliwość, wytrwałość i odwagę. Uczą radzenia sobie ze stresem i nie poddawaniem się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Uczniowie z zainteresowaniem i ogromnym zapałem uczestniczą w zajęciach. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to osiągnięciami na wielu płaszczyznach.