„Mozaika edukacyjna” Trening Młodego Naukowca

Dziesięcioro uczniów, drugi rok, raz w tygodniu uczęszcza na zajęcia, na których rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne, przeprowadza obserwacje i doświadczenia korzystając z nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Na zajęciach w grupach uczniowie zbierają informacje, wykonują plakaty, plansze, rozwiązują zagadki edukacyjne, ale najchętniej przeprowadzają eksperymenty i doświadczenia.