OBIADY – MARZEC 2020

Opłatę za obiady ucznia w marcu 2020 r. w kwocie 63,80 zł (22 dni x 2,90 zł) proszę wpłacić do dnia 29.02.2020 r. 

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002, albo gotówką w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.