OBIADY – KWIECIEŃ

ZA KWIECIEŃ 2020r. PROSZĘ WPŁACIĆ do   dnia 31.03.2020r.  KWOTĘ  43,50 ZŁ ( 15 DNI X 2,90zł) na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002

albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.