ZAWIESZONE ZAJĘCIA – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Informuję, że na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zatem, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Waszych dzieci, zajęcia w szkole, oddziałach przedszkolnych i Punkcie Przedszkolnym zostają zawieszone od 12 marca br. na 2 tygodnie;

  • 12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkoły i przedszkola;
  • nauczyciele będą przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Rodzicu!

  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje, które będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego

Dyrektor szkoły

Elżbieta Piasny