ZAWIESZONE ZAJĘCIA – INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Uczniowie!

  • Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu.
  • Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć. Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczycieli szkoły;
  • przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.