Udostępnienie boiska szkolnego od 4 maja

Zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od 4 maja 2020r. będzie istniała możliwość korzystania z boiska szkolnego na określonych poniżej zasadach:

 1. Na boisko szkolne będzie można wchodzić tylko przez bramkę wejścia głównego od strony kościoła. Bramka od strony ośrodka zdrowia będzie zamknięta.
 2. Z boiska szkolnego można korzystać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 19.00.  
 3. Ustala się limit czasowy jednorazowego przebywania na boisku szkolnym w wymiarze 1,5 godziny.
 4. Z boiska szkolnego mogą samodzielnie korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z boiska szkolnego tylko pod opieką osoby dorosłej.
 5. Na boisku może przebywać nie więcej niż 6 osób, przy zachowaniu dystansu społecznego 1,5 – 2 m odległości między osobami.
 6. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego szkoły.
 7. Osoby korzystające z boiska szkolnego powinny mieć ze sobą sprzęt treningowy.
 8. Przed wejściem na boisko należy zgłosić ten fakt pracownikowi szkoły i zdezynfekować ręce. Każda osoba powinna posiadać przy sobie środek do dezynfekcji rąk.
 9. Podczas korzystania z boiska nie ma obowiązku zasłaniania twarzy.
 10. Pracownik odpowiedzialny za koordynowanie wejść na boisko będzie pełnił dyżur przy głównej bramce lub przebywał w budynku szkoły. Wówczas chęć skorzystania z boiska należy zgłosić poprzez naciśnięcie przycisku dzwonka, który znajduje się na drzwiach wejściowych do budynku.
 11. Wyznaczony pracownik będzie regulował wejście i czas przebywania na boisku poszczególnych użytkowników, szczególnie jeśli będzie więcej chętnych niż 6 osób.
 12. Wszystkie osoby korzystające z boiska szkolnego zobowiązane są do przestrzegania zapisów Regulaminu korzystania z boiska umieszczonego na ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej szkoły.
 13. Pracownicy szkoły mają prawo żądać opuszczenia boiska przez osoby nieprzestrzegające regulaminu, a w szczególnych sytuacjach powiadamiać odpowiednie służby.