Informacja w sprawie nauczania w oddziałach przedszkolnym i Punkcie przedszkolnym

Szanowni rodzice,

informuję, że od 25 maja 2020r. do 7 czerwca 2020r. w oddziałach przedszkolnych i Punkcie przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych nauczanie będzie przebiegało w dotychczasowej formie, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Piasny