Informacja w sprawie konsultacji dla klasy ósmej

Szanowni rodzice,

informuję, że konsultacje uczniów klasy ósmej (j. polski, matematyka, j. angielski) będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 8.40 – 11.30.

Uczniowie będą podzieleni na dwie grupy, w których będzie maksymalnie 6 osób. Zostali oni poinformowani o godzinach rozpoczęcia konsultacji z poszczególnych przedmiotów przez wychowawczynię klasy P. Agatę Szymańską.

Proszę o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” obowiązującą w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych i wypełnienie stosownego oświadczenia i deklaracji (załączniki 1 i 2) oraz przekazanie jej przez syna/córkę w najbliższy poniedziałek tj. 25 maja 2020r. w dniu konsultacji.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Piasny