ODBIÓR ŚWIADECTW

Szanowni rodzice,

Informuję,  że  w tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoła nie będzie organizowała  uroczystości zakończenia roku szkolnego dla całej społeczności szkolnej.

Odbiór świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020r. według ustalonego harmonogramu, który zamieszczam poniżej.

Godz. 8.00 – kl. VIII – wejście do łącznika z salą gimnastyczną – uczniowie wchodzą pojedynczo, zabierają przybory z szafek i przechodzą pojedynczo korytarzem do wyjścia głównego, do stolika, przy którym siedzi wychowawca.

Godz. 8.30 – kl. VII – wejście do łącznika z salą gimnastyczną – uczniowie wchodzą pojedynczo, zabierają przybory z szafek i przechodzą do sali plastyczno – muzycznej, gdzie czeka na nich wychowawca. Po odebraniu świadectwa udają się pojedynczo do wyjścia przy świetlicy szkolnej.

Godz. 9.00 – kl. VI b – wejście do łącznika z salą gimnastyczną – uczniowie wchodzą pojedynczo, zabierają przybory z szafek i przechodzą pojedynczo korytarzem do wyjścia głównego, do stolika, przy którym siedzi wychowawca.

Godz. 9.30 – kl. VIa – wejście do łącznika z salą gimnastyczną – uczniowie wchodzą pojedynczo, zabierają przybory z szafek i przechodzą pojedynczo do sali plastyczno – muzycznej, gdzie czeka na nich wychowawca.  Po odebraniu świadectwa udają się pojedynczo do wyjścia przy świetlicy szkolnej.

Godz. 10.20 – kl. V – wejście do łącznika z salą gimnastyczną – uczniowie wchodzą pojedynczo, zabierają przybory z szafek i przechodzą pojedynczo do wyjścia głównego, do stolika, przy którym siedzi wychowawca.

Godz. 11.30 – kl. IIa – wejście przy świetlicy, uczniowie lub rodzice po odebraniu świadectwa udają się pojedynczo do szatni szkolnej po odbiór pozostawionych worków z butami, a następnie wychodzą pojedynczo głównym wejściem.

Godz. 11.30 – kl. IIb – wejście do łącznika z salą gimnastyczną – uczniowie lub rodzice wchodzą pojedynczo  i przechodzą do sali nr 16. Po odebraniu świadectwa udają się pojedynczo do szatni szkolnej po odbiór pozostawionych worków z butami, a następnie wychodzą pojedynczo głównym wejściem.

Godz. 12.30 – kl. III – wejście do łącznika z salą gimnastyczną – uczniowie lub rodzice wchodzą pojedynczo  i przechodzą do sali nr 6. Po odebraniu świadectwa udają się pojedynczo do szatni szkolnej po odbiór pozostawionych worków z butami, a następnie wychodzą pojedynczo głównym wejściem.

Godz. 13.30 – kl. I – wejście do łącznika z salą gimnastyczną – uczniowie lub rodzice wchodzą pojedynczo  i przechodzą do sali nr 5. Po odebraniu świadectwa udają się pojedynczo do szatni szkolnej po odbiór pozostawionych worków z butami, a następnie wychodzą pojedynczo głównym wejściem.

Oddziały przedszkolne

OP – 6 latki – godz. 8.15 – wejście do oddziału przedszkolnego – rodzice odbierają dyplom ukończenia przedszkola w korytarzu przy drzwiach wejściowych.

OP – 5 latki – godz. 8.00 – wejście do budynku nr 25. Rodzice odbierają dyplom przy drzwiach wejściowych.

PP – godz. 8.45 – wejście do budynku nr 25. Rodzice odbierają dyplom przy drzwiach wejściowych.

Z uwagi na konieczność przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego bardzo proszę o przestrzeganie ustalonych godzin odbioru świadectw i dyplomów.

Dodatkowy termin odbioru świadectw:

06.07.2020r. – 10.07.2020r. w godz. 8.00 – 16.00 po uprzednim  telefonicznym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły.

Po 10.07.2020r. odbiór świadectwa będzie możliwy w dniu 1 września 2020r. 

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania itp.  odbiór świadectwa będzie możliwy po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu sekretariacie szkoły.