Uwaga rodzicu!

Sekretarz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych informuje, iż odbiór hologramów na miesiące czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi w dniu odbioru świadectw, czyli 26.06.2020r., według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły i umieszczonego na stronie internetowej placówki.  Hologramy będą wydawane przez wychowawców klas.

Uczniowie, którzy nie odbiorą hologramów w wyżej wymienionym terminie, będą mieli możliwość odbioru w dniach 29.06-10.07.2020r. w godzinach pracy sekretariatu.