List Wójta Gminy Lubin na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy gminnych szkół i przedszkoli !

Uczniowie wrócili już do szkół. Jestem pełen nadziei, że spokojna stacjonarna nauka będzie możliwa przez cały rok szkolny. Ubiegłe miesiące pracy zdalnej w czasie pandemii, były bardzo trudne zarówno dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i dyrektorów. Wymagały przede wszystkim pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdaję sobie sprawę, że podjęty wysiłek przyniósł wiele dobrych owoców, ale wszyscy się zgodzimy, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które powstają w szkolnych murach.

Bardzo się cieszę, że nasi uczniowie w czasie egzaminów ósmoklasisty osiągnęli dobre, a niekiedy bardzo dobre wyniki. Jestem przekonany, że te kilka miesięcy nauki zdalnej pozwoliły nam wyciągnąć właściwe wnioski, wdrożyć stosowne systemy, i nauczeni doświadczeniem, w sposób skuteczny podejmiemy naukę w roku szkolnym 2020/2021. W obliczu wciąż szerzącej się pandemii w dalszym ciągu musimy zachować szczególną ostrożność, stosując się do wytycznych organów zdrowia publicznego. Szkoły i przedszkole przygotowały procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia zakażenia COVID -19 i zabezpieczenia w środki higieny i dezynfekcji.

Ta nowa rzeczywistość dla każdego z nas nie jest sytuacją komfortową, ale ten trudny czas musimy przetrwać. 1 września 2020 roku we wszystkich szkołach rozpoczyna się nauczanie stacjonarne, ale w miarę rozwoju sytuacji i potrzeb będziemy respektować wnioski dotyczące zmian w organizacji nauczania i ewentualnego rosnącego zagrożenia.

W rozpoczynającym się roku szkolnym 2020/2021 pragnę złożyć Wszystkim dużo zdrowia oraz sił w pokonywaniu wszelkich trudności.

/-/ Tadeusz Kielan

1 września 2020