Opłata za obiady (wrzesień, październik)

jadłospis, talerz i sztućce

Za wrzesień 2020r. proszę wpłacić do dnia 14.09.2020r.  kwotę  42,90 ZŁ ( 13 DNI X 3,30zł).

Za październik 2020r. proszę wpłacić do 30.09.2020r. kwotę 72,60 (22 dni X 3,30 zł).

na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002, albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry. 

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.