Skład Rady Rodziców, składka na komitet rodzicielski i konkurs mobilizacyjny

Skład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021

Łukasz Kwapisz – przewodniczący
Celina Żmuda – zastępca przewodniczącego
Anna Jamroży – skarbnik

KOMITET RODZICIELSKI

Pierwsze dziecko – 30 zł
Drugie dziecko – 25 zł
Trzecie dziecko i kolejne – brak opłat

KONKURS MOBILIZACYJNY!

Klasa lub grupa, która jako pierwsza wpłaci 100% otrzyma 20% zwrotu. Druga i trzecia z kolei klasa lub grupa otrzyma 10% zwrotu.