Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

W roku szkolnym 2020/2021 Dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych po raz kolejny przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

Głównym celem projektu jest  kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Dzieci  poznały także  tradycje, zwyczaje, tańce  ludowe  oraz potrawy regionalne. Działania projektowe to też okazja, by pobudzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

P. Zacharczyk-Paryła