Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

znaczek informacyjny

W roku szkolnym 2023/2024 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

13 października 2023r.

02 maja 2024r.

31 maja 2024r.

W ustalonych dniach wolnych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu w godzinach od 7.00 do 15.00