Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

znaczek informacyjny

W roku szkolnym 2022/2023 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

31.10.2022
02.05.2023
23-25.05.2023 (egzamin ósmoklasisty)
09.06.2023

W ustalonych dniach wolnych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu w godzinach od 7.00 do 15.00