Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

znaczek informacyjny

W roku szkolnym 2021/2022 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

12 listopada 2021r.

02 maja 2022r.

24-26 maja 2022r. (egzamin klasy ósmej)

3 czerwca 2022r.

17 czerwca 2022r.

W ustalonych dniach wolnych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu w godzinach od 7.00 do 15.00