„SPORT – TO LUBIĘ!” – ankieta

Szanowni Państwo,

w związku z inicjatywą Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczącą opracowania i wdrożenia nowego programu „SPORT – TO LUBIĘ!”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska potrzeby systematycznej aktywności ruchowej oraz popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i rekreacji, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zaprasza do udziału w dwóch diagnozach – badaniu sprawności fizycznej dolnośląskich uczniów i badaniu aktywności fizycznej dzieci i ich rodziców.

W imieniu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu proszę o wypełnienie specjalnej ankiety w terminie do 12 grudnia 2020 roku.

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/575532/badanie-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-ich-rodzicowopiekunow.html