Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, która jest okresem szczególnie trudnym dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazujemy informację, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie uruchomiła w czasie ferii zimowych  dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które  świadczone są przez  specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów dla uczniów i ich rodziców, przeżywających trudności/kryzys w związku z sytuacją pandemii.

Poniżej zamieszczamy harmonogram dyżurów telefonicznych przekazanych przez poradnię i informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie pracuje bez przerw podczas ferii zimowych, realizując swe dotychczasowe działania.