Zajęcie stacjonarne dla klas I-III

Szanowni rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki informuję, że w okresie od 18.01.2021r. do 31.01.2021r. nauka w klasach I-III będzie odbywała się stacjonarnie. W szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone z dniem 1 września 2020r.

W dalszym ciągu na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie. Rodzice przyprowadzający uczniów oraz odbierający ich po zajęciach przebywają na zewnątrz budynku.

Biorąc pod uwagę wytyczne MEiN, MZ i GIS ustaliłam, że uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przebywać będą w następujących salach lekcyjnych:
– uczniowie z klasy I w sali nr 6,
– uczniowie z kl. II w sali nr 5,
– uczniowie klas IIIa i IIIb w sali nr 16.

Do każdej grupy przypisany będzie jeden nauczyciel.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy w godzinach od 6.30 do 7.50 wchodzą do budynku głównym wejściem.

Po odbiór dzieci ze świetlicy rodzice zgłaszają się również przy głównym wejściu do budynku szkoły. Chęć odebrania ucznia potwierdzają poprzez naciśnięcie przycisku dzwonka, znajdującego się przy drzwiach.

Uczniowie, którzy nie uczęszczają rano do świetlicy proszeni są o przybycie do szkoły w następujących godzinach:

Kl. I od 7.40 do 7.50 – główne wejście

Kl. II od 7.50 do 8.00 – główne wejście

Kl.III a od 7.50 do 8.00 – wejście przy świetlicy szkolnej

Kl. III b od 7.50 do 8.00 – wejście przy segmencie sportowym

Mając na względzie bezpieczeństwo uczniów proszę o przestrzeganie wyznaczonych godzin przyjścia do szkoły oraz w miarę możliwości odbieranie uczniów zaraz po zajęciach lekcyjnych.

Informuję, że w oddziałach przedszkolnych i Punkcie Przedszkolnym obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone od 1 września 2020r. a rodzice przyprowadzają dzieci według ustalonego harmonogramu.

Dzieci z oddziału przedszkolnego sześciolatków do odwołania nie będą mogły korzystać z opieki świetlicowej.