Obiady (kl.I-III, Oddział Przedszkolny 6-latki)

Za luty 2021r. proszę wpłacić do dnia 29.01.2021r.  kwotę 66,00 ZŁ ( 20 DNI X 3,30 zł) na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.