#NaszaFlagaPL – Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

dwoje dzieci z polską flagą

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.


Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.


Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 


Przygotowane prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.naszaflaga.pl


Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

NAGRODY
(w każdej kategorii)

I nagroda2000 zł
II nagroda1000 zł
III nagroda500 zł